DANSK DESIGN – PRODUCERET I DANMARK

Miljø

Miljø – det er lige os!

Rent miljø – ren samvittighed

Varde Skilte producerer skilte under hensyn til miljøet. Vore skilte er fremstillet af genbrugelige materialer. Gennem udvikling minimere vi materialespild og vore produkter er tiltænkt langvarig anvendelse. Flere produkter kan tilpasses andre behov hvis situationen opstår.

Vi søger aktivt at nedbringe vores miljøpåvirkninger. Gennem løbende forbedringer af vores produktionsprocesser sikrer vi en stadig mere miljørigtig produktion.

Vi undersøger hele tiden nye måder at optimere vores produktionsprocesser på, hvilket altid sker med miljøet for øje.

Samtidig sikrer vi løbende en miljørigtig affaldshåndtering og optimal grad af genanvendelse. Kun en meget lille del ender som brændbart materiale.

Vi har høje målsætninger – på vegne af miljøet

Vi arbejder mod en række konkrete miljømålsætninger, der sikrer en stadig mere miljørigtig produktion.